Systematik og evaluering

K 1 -SKEMA

FRA INSTITUTION TIL IDRÆTSINSTITUTION

Opstillede mål, metode og formidling

Reflekter over det.

Kommentar fra teamet: læs skemaer og send en side med kommentar til udfyldelse af skemaet og jeres refleksion over det. Prøv evt. aktiviteten hos jer selv

 

 

 

De 4 fokuspunkter/mål:

Fysisk:

Motorik, koordination, balance, kropskendskab, beherskelse, kropsbevidsthed, motoriske færdigheder, konditioner, styrke, kropsudtryk, kropslig kommunikation, kropslige handleformer:

Øve, prøve, mestre, m.m.

Psykisk:

Selvværd, selvtillid, stabilitet, dannelse, selvindsigt, at turde, at ville, melde til og fra, positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelser, tillid, vente på tur, problemløsning, m.m.

Kognitiv/intellektuel:

Kreativitet, sprog, overblik, tælle, forstå en meddelelse, erkendelse, forstå og acceptere regler/normer, omstillingsevne, evne til at reflektere, bruge hukommelsen/huske, kritisk tænkning, taktik, m.m.

Social:

Respekt, accept, ansvar, adfærd, norm, indordne sig, være opmærksom, samarbejde, empati, medansvarlighed, forhandlingsevne, kommunikation, samarbejde, evne til at gå på kompromis, at føle sig solidarisk, vise hensyn m.m.

IDRÆT, LEG OG BEVÆGELSE:

Idræt:

Løb, spring, kast, færdigheder, konkurrence, kamp m.m.

Leg:

Universelle lege, regellege, Rolle lege m.m.

Bevægelse:

Sanser, motorik, rytme, kondition, puls, grundmotorik, grundlege m.m.
                                                                                 K 1 -SKEMA

FRA INSTITUTION TIL IDRÆTSINSTITUTION

SKEMA TIL TEAM

Skriv ind i skemaet – det må gerne fylde de sider, der er nødvendige.

Personale

Dato

Deltagere

MÅL:

Hvad vil du opnå (MERVÆRDI)

 

 

Præcisere målet ved et kryds og snævre det ind med flere ord i beskrivelsen.

 

·         Fysisk

·         Psykisk

·         Social

·         Kognitiv

 

Beskrivelse:

MIDDEL: Pædagogisk idræt

aktivitetens navn:

 

Beskrive elementer af

Idræt:

Leg:

Bevægelse:

Beskrivelse af aktiviteten:

Metode: Planlagt proces

 

Formelle rum: Personale til børn

 

Foran: rollemodel, vise hvordan

Ved siden af: deltagende

Bagved: viser omsorg, ser og støtter

Beskrivelse af metoden:

Niveau

Hvordan kan deltager på forskellige niveauer deltage i samme aktivitet.

 

Beskrivelse af niveau:

Progressioner

Hvordan kan aktiviteten justeres op og ned

Beskrivelse af progressioner:

Pædagogiske bagdøre

Beskrivelse af de pædagogiske bagdøre:

 

Formidling:

Verbal – Visuel

 

Konvergent

·         Instruktion metoden

·         Følg mig metoden

·         Styret igangsættelse metoden

Divergent

·         Opgave/problemløsnings metoden

·         Ramme princippet

 

Beskriv jeres formidling:

Evaluering:

 

 

Lav en faglig vurdering af jeres gennemførelse af aktiviteten i forhold til justeringer

Refleksion:

 

 

Udvælg noget I blev optaget af og hvordan det kan bringes i spil fremadrettet

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012