Kultur, æstetik og fællesskab

Læreplan for kultur og fællesskaber i vuggestuen

 

Tema (fokus)

Kultur og fællesskaber - her tænkes der vuggestuens kultur i form af individualitet, fællesskab og demokrati samt kultur i form af børnenes kulturelle baggrunde både socialt og geografisk.

 

Hvad vil vi opnå

at hvert enkelte barn skal have de bedste muligheder for at udfolde deres fulde potentiale

at det enkelte barn samtidig lærer at indgå i et demokratisk fællesskab hvor der er være plads til alle

at børnenes kulturelle baggrunde bliver mødt med åbenhed og nysgerrighed således at kimen til glæde og stolthed over egen kulturelle baggrund lægges og understøttes

at børnene får kendskab til hinandens forskellige kulturelle baggrunde både når det gælder normer og ritualer samt mere specifikke kulturelle udtryksformer så som landsretter, musik, kunst m.m.

 

Tegn

at det enkelte barn trives og er tryg ved at udfolde sig personligt og interessemæssigt

at det enkelte barn kan indgå i fællesskabet ved bl.a. at vente, hjælpe og accepterer at tingene ikke altid foregår som ønsket

at børnene er nysgerrige på hinandens kulturelle baggrunde

at børnene fortæller/snakker om vigtige højtider, ritualer, madretter m.m specifikt relaterede til deres baggrund

 

 

Hvad skal der til

Det er vigtigt at de voksen skaber en inkluderende og anerkendende kultur i vuggestuen hvor børnenes måder at interagere og indgå i vuggestuens hverdag på, både i de formelle og uformelle rum, bliver mødt med nysgerrighed og respekt. Samtidig er det de voksnes ansvar at hjælpe børnene med adfærd der er uhensigtsmæssig både for barnet og for fællesskabet. Der skal ligeledes gøres plads til at lære om, udforske og fremhæve børnenes forskellige kulturelle baggrunde både visuelt, kommunikation og interaktivt.

 

Hvad gør vi

Først og fremmest er vi bevidste om hvilken kultur vi øsnker i vuggestuen - både når vi laver aktiviteter og når vi udfører hverdagens rutiner - tager imod børn, har samling, spiser, pusler, lægger til at sove, leger samt siger farvel igen ved afhentning. Her er vi voksne rollemodeller som går foran og viser børnene vejen i den måde vi interagerer med dem, deres forældre og de voksen imellem på arbejdspladsen. Dette viser sig mere konkret i den måde taler til børnene, afhjælper konflikter, trøster, motiverer, irettesætter, laver sjov og spas, skaber ro etc.

 

Dernæst skaber vi fælles interesse for de forskellig kulturelle baggrunde der findes i vuggestuen, herunder også den danske kultur. Dette gør vi bl.a. ved at gribe muligheder, der åbner sig op, for at tale om børnenes kultur hjemmefra. Det kan være specifikke madretter der spises derhjemme, sprog der tales, religiøse højtider der holdes etc. Helt konkret sætter vi bla. flag op på børnenes billeder for at visualiserer børnenes etnicitet, hører musik fra forskellige lande, køkkendamen laver mad fra de forskellige etniske køkkener som vi da taler om rundt spisebordet.

Ligeledes bliver børnene præsenteret for en bred vifte af dansk kultur i og med vi holder de danske højtider såsom fastelavn, påske og jul, holder fødselsdage og derudover udnytter div kulturelle arrangementer og seværdigheder i byen.

 

Dokumentation

Billeddokumentation

forældretavlen

 

Evaluering

Vi reflekterer løbende, både i hverdagen og til team-møderne, over egen praksis - gør vi det vi siger vi gør? Er vi positive rollemodeller? Ser vi vores værdier manifestere sig i børnenes handlinger og relationer?

Derudover evaluerer vi løbende de konkrete aktiviteter og tiltag vi gør i hverdagen.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012