Krop, sanser og bevægelse

Læreplan for Idrætsgruppen i vuggestuen

Tema (fokus)

Krop og bevægelse, hvilket hører ind under Læreplanstemaet “Krop, sanser og bevægelse”.

 

Hvad vil vi opnå (mål)

Med idrætsgruppen vil vi stimulere børnene:

Socialt; Adfærd, norm, indordne sig, være opmærksom, empati, medansvarlighed, forhandlingsevne, kommunikation, samarbejde, evne til at gå på kompromis, vise hensyn, m.m.

Kognitivt; Sprog, overblik, tælle, forstå en meddelelse, erkendelse, forstå og acceptere regler/normer, omstillingsevne, bruge hukommelsen/huske, taktik, m.m.

Fysisk; Motorik, koordination, balance, beherskelse, kropsbevidsthed, motoriske færdigheder, konditionen, styrke, kropsudtryk, m.m.

Psykisk; Selvværd, selvtillid, at turde, at ville, melde til og fra, positiv selvopfattelse, tage initiativ, give udtryk for følelser, tillid, vente på tur, problemløsning, m.m.

 

Tegn (Hvordan kan vi se på børnene, at vi er på vej mod målet?):

at børnene bliver mere opmærksomme på hinanden, viser hensyn og hjælper hinanden

at de forstår og accepterer regler

forstår og kan udføre instrukser

at de udvikler kropsbevidsthed dvs. begynder at bruge deres kroppe på nye måder

lærer egne og andres grænser at kende ved at de lære at siger til og fra

at børnene tager aktiviteterne samt det lærte båder socialt, kognitivt, motorisk og følelsemæssigt fra det formelle voksenstyrede rum og over i det uformelle børnestyrede rum

 

 

Hvad skal der til?

Aktiviteterne i idrætsgruppen er voksenstyrede hvor de voksne sætter gang i og deltager aktivt sammen med børnene. Ved at de voksne er i fysisk bevægelse og deltager, giver det børnene lyst til at bevæge sig – bevægelse smitter, krop imiterer krop. Idrætsaktiviteterne vil variere fra gang til gang for at stimulerer og understøtte den alsidige udvikling af kroppen, motorikken og de kognitive og sociale kompetencer. Dog vil et par af de samme aktiviteter gå igen jævnligt da genkendelighed giver tryghed og tryghed er grobund for læring og mestring og udvikling.

 

Børnene er som regel ikke på samme udviklingsniveau derfor skal pædagogen være opmærksom på at niveauet ikke bliver for svært eller for let for hvert enkelt barn der deltager. Hvert enkelt barn skulle gerne være i flow under alle aktiviteterne. Dette sker ved at pædagogen op/ nedjusterer hver aktivitet løbende f.eks. giver visse børn særlige opgaver i aktiviteterne. Derudover skal der være en pædagogisk bagdør for de af børnene som ikke har lyst til at være med den dag.

 

Hvad gør vi?

Idrætsaktiviteten foregår som udgangspunkt en gang om ugen enten indenfor på Klatrestuen eller ude på legepladsen. Begge er steder hvor der er god plads til at udføre fysiske aktiviteter. Aktiviteten foregår i tudsrummet 9.30 til 10.30.

 

Der udvælges to fokuspunkter fra gang til gang f.eks. kognitiv og psykisk, dertil bruges der forskellige ting til hver aktivitet f.eks. bolde, balloner, puder, aviser og sugerør, kegler, ringe m.m. Til hvert fokuspunkt hører der tre-fire aktiviteter som gruppen bliver bekendt med, i takt med gruppen har prøvet dem nogle gange bliver børnene mere sikre og pædagogen opjusterer aktiviteterne så de forsat rammer hvert enkel barns nærmeste udviklingszone. Gruppen vælger selv en aktivitet til slut.

Eks. på fysisk aktivitet: vi kalder aktiviteten ”bjørnen sover”. De voksne eller et barn er bjørnen, det aftales på forhånd, vi ligger alle på gulvet og synger ”bjørnen sover”. Alle løber væk når bjørnen vågner. Bjørnen fanger de flygtende personer og aktiviteten gentages yderligere 2-3 gange.

Eks. på kognitiv aktivitet: vi kalder aktiviteten ”styr på farverne”. Vi begynder med at bruge farverne blå, rød og gul. Vi har 3 bolde og 3 kurve, børnene skal matche boldene til kurvene. Når børnene har styr på disse farver udvikles aktiviteten med flere farver.

 

Hver gang afsluttes med cirka et kvarters hvile/ afslapning. De voksne viser hvordan børnene kan massere sig selv eller hinanden. Enkelte børn fortrækker at det er de voksne der masserer.

 

Dokumentation

Billeddokumentation

Information på forældretavlen

Logbog

 

Evaluering

Der vil blive udført logbog fra gang til gang samt vil de ansvarlige for gruppen evaluere forløbet jævnligt.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Afd. Børnehuset Muslingen

mandag - torsdag

06:30 - 17:00

fredag

06:30-16:00

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012

Børnehuset Muslingen

Stærevej 64

2400 København NV

Vuggestue mobil 29715247

Børnehavens mobil 53765287