Alsidig personlig udvikling

Handleplan for ’Alsidig personlig udvikling’

i Stærevængets vuggestue

 

 

Tema/fokus:

 

I Stærevængets vuggestue er der et særligt fokus på, at barnet skal udvikle sig som et helt menneske. Heraf har vi hele tiden for øje at fokusere på barnets alsidige personlige udvikling, som i høj grad handler om, at barnet skal udvide sin erfaringsverden og deltagelsesmuligheder og dette forudsætter engagement, livsduelighed, gåpåmod og kompetencer til deltagelse.

Hver dag indgår det enkelte barn i samspil med andre børn og voksne i institutionen, og gennem engagement og deltagelse, vil barnet opleve fordybelse, selvrespekt, selvværd og selvtillid. En selvtillid som opbygges og som gør at barnet tør udfolde sig og udvikle sig.

Det er i fællesskabet med betydningsfulde andre, heraf de faste voksne i vuggestuen, at barnet vil opleve sig respekteret, passet på og værdsat, og herved få mulighed for at deltage, give og modtage, at se andre og at blive set. Når barnet udvikles på mange forskellige felter, så bliver det et stærkt og alsidigt menneske.

For at barnet udvikler sin alsidige personlige udvikling er det også af det grundlæggende også, at barnet indgår i leg og aktiviteter, som det kan engagere sig i og herved udfolde, udforske og erfare sig selv, sine medmennesker og omverdenen på både mange måder, men også nye måder.

Det er i et fællesskab med deltagelse i leg og aktiviteter med andre børn, at barnet gør sig de første erfaringer med forskellige sociale positioner, som også skaber en videre forståelse af demokrati og demokratiske processer, og barnet får her nogle grundlæggende erfaringer med at indgå i, høre til og navigere i forskellige fællesskaber. I disse fællesskaber fokuserer vi meget på, at det enkelte barn får oplevelsen af medbestemmelse og af at være betydningsfuld, og herudover også at barnet oplever at sætte spor i egen omverden. Det er gennem disse oplevelser af barnet også bliver opmærksom på andres oplevelser af noget og perspektiver og meninger.

Børn udvikler sig ved at samarbejde. De udvikler sig ved lege, gennem forskellige aktiviteter og ved at medvirke i projekter, som får tilpas med støtte til at de lykkes. Anerkendende relationer giver gode muligheder for at støtte op om hinandens ideer til lege og aktiviteter, og støtter derved op omkring den personlige udvikling.

 

 

 • Faste kendte voksne, som er glade for at se dem
 • Opmærksomhed, accept, interesse og anerkendelse
 • Omsorg og hjælp til at håndtere konflikter
 • Udfordringer der svarer til deres kompetencer og grænser
 • Invitation til fælles oplevelser for børn og voksne
 • En overbevisning om, at hvert enkelt barn har en personlighed, der er med til at præge institutionens udvikling og sætte spor i børnenes kulturliv.

 

Hvad skal der til?

 

 • At have øje for hvert enkelt barn og dettes behov
 • At møde børnene med et “god morgen“ eller “goddag” – og modtage dem så de mærker, at de er ventet.
 • At give dem fysisk omsorg/kontakt/kram, så de mærker, at vi kan lide dem, selvfølgelig med respekt for deres grænser
 • At sige farvel, når vi går hjem
 • At aflæse børnene og snakke med dem om det, der betyder noget for dem
 • At give hvert enkelt barn udfordringer, som vi ved at de magter, og som skubber dem videre i deres udvikling
 • At deltage (for at inspirere børnene) i deres lege og aktiviteter
 • At fokusere og kommentere på det gode handlinger børnene gør, og det som har betydning eller kommer andre til gavn
 • At børnene deltager aktivt i det der foregår i børnehaven – for eksempel borddækning
 • lade børnene vide at man vil dem og at man vil dem noget. 
 • anerkende og involvere sig i barnets interesser.
 • vække nysgerrighed.
 • udfordre vedtagne konventioner i forhold til fx køn. Hvad ”kan” og ”må” piger/drenge? 

 

 

Tegn:

 

 • Tryg aflevering
 • Børnene kan lide at komme i børnehaven
 • Børnene søger og bruger de voksne - fortæller os om deres oplevelser
 • Børnene deltager aktivt i det der foregår i børnehaven
 • Børnene kommer med forslag og er medbestemmende
 • Vi ser glade børn der lyser af “jeg turde - jeg gjorde det - jeg kunne“ oplevelser
 • Vi ser børn der har lært en masse og har udviklet sig gennem den tid de går i Tagensbo Børnehave
 • udfolde sig på mange måder. 
 • opnå erfaring med at håndtere en bred variation af følelser. 
 • møde nye udfordrende ting og oplevelser.
 • udforske sig selv og sine potentialer.
 • have gode relationer til andre børn og voksne.

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012