Natur, udeliv og science

Tema; Natur, udeliv og science:

 

Stærebo; afd Stærevænget og afd. Tagensbo er en idrætsinstitution beliggende midt i Københavns Nordvest kvarter. Vi er omgivet af højhuse og har en legeplads der dels er grøn og dels byder en masse muligheder for at arbejde med natur, udeliv og science.

Børnehaverne rummer børn fra forskellige sociale lag og forskellige kulturelle baggrunde – af den grund er der flere forskellige måder og mål for arbejdet med natur, udeliv og science; det afhænger af børnegruppen.

Legepladserne i Stærebo rummer dels legeredskaber og dels er der plads til krat og gemmesteder. Legepladsen giver også mulighed for at tage udgangspunkt i at Stærebo er en idrætsinstitution, da der er masser af udfoldelsesmuligheder og udfordringer for at bruge sin krop.

I denne kontekst skal der arbejdes med natur, udeliv og science i skoven, nærområde samt institutionen.

I tilgift til arbejdet med natur, udeliv og science vil børnene også skulle bruge deres krop og på den måde passer det til Stærebos idrætsprofil.

Arbejdet med emnet skal ikke videnskabeliggøres men derimod gøres så alment så muligt således, at der opstår snakke og ikke (videnskabelige) diskussioner.

Hvorfor/læringsforståelse;

Formålet med at arbejde med temaet natur, udeliv og science er at give børnene en forståelse af hvad det er, at færdes i naturen. Formålet er at børnene skal glædes, sanse og få en fornemmelse af at kunne være tilstede her og nu.

Formålet er endvidere at styrke børnene sociale, sproglige og motoriske kompetencer.

Børnene skal understøttes af voksne der udviser interesse og kan hjælpe børnene med at få afdækket deres nysgerrighed.

I forhold til Stærebo idrætsprofil er der meget som bliver givet. Vi færdes i en landskab, der ændre sig, man kan gå på sti eller inde blandt træerne. Vi kan vælge at klatre i træer, der står med roden i jorden eller vælge at gå balance på fældede træer.

Alt sammen er noget der stiller krav til de voksne der er med på turen; det skal forberedes og man skal vide hvor man (må) færdes henne. Det forventes, at de voksne er rolle modeller og udviser glæde, begejstring og interesse for at færdes i naturen.

Der skal være redskaber tilrådighed som kan understøtte børnenes nysgerrighed;

Fiskenet, Ipad, spande, bålredskaber, forstørrelsesglas m.m.

Det er tanken af der skal arbejdes med dokumentation både skriftlig og billeddokumentation.

Hvordan/praksis, skov;

Hyppighed; 1-2 gange i ugen. Antal børn 8-12 samt voksne 2.

Turen går til fx Hareskoven i forløbet ligger, der et ønske om, at vælge en gruppe børn, der har særlige udfordringer, fx sprogligt eller socialt. Det er tanken; gennem gentagelser opbygger børnene en viden/erfaring, som de kan bruge og udvikle sig på. Børnene ved, hvad der forventes af dem og kan honorerer de krav, der stilles til dem. De kan blive udviklet og få plads til at stille spørgsmål samt undres. De kan forvente at de voksne er deltagende og kan give svar på deres undren. Transporten forgår med offentlig transport; tog og bus. Børnene har hver især en rygsæk med deres ting i. De voksne bærer på deres og de fælles ting vi skal bruge i skoven.

Turen til Hareskoven er den samme hver gang - stedet er hareskoven, hele Hareskoven basen kan veksle og på denne måde bliver fordybelsen forskellig fra gang til gang. Grunden til at vælge samme skov er at det giver en fortrolighed for alle.

Er der en sø?

Er der granskov?

Er der en bålplads?

Hvordan kommer vi på toilettet?

Hvilken årstid færdes vi ude i?

Hvilket spise kammer rummer årstiderne i skoven/naturen?

Hvordan/praksis, nærområde;

Vi bruger vores el-ladcykler til at kører ud i vores lokale område; Lersøparken, Grøndalsparken samt evt. bliver brugere i skolehaverne.

Tilgangen er den samme som i skoven gerne gentagelser. Her kan børnegruppen være den forskellig. Børnene skal præsenteres for de samme områder; fx Lersøparken således, at de har et sammenligningsgrundlag som giver en fælles reference ramme. Der skal snakkes om det der bliver set og røres ved tingene.

Hvordan/praksis, institutionerne;

Vores legeplads er p.t delt i 2 områder stillelegeplads og den store legeplads. Begge legepladser rummer og giver mulighed for at arbejde med natur, udeliv og science;

Stillelegeplads rummer mulighed for at lave bål og give en forståelse for brug af dette. Under træ stubbene er der ofte små dyr som børnene vil kunne samle og studere. Stillelegepladsen har hasseltræer som giver nødder til at spise. Endvidere er der mulighed for dyrke grøntsager og frugt. Børnene skal være med til at passe på vores ting. Stillelegepladsen kan være det sted hvor der er voksen styret struktur på hvad og hvordan området skal bruges.

Der er en mulighed for at sidde under halv tag og fornemme/sanse regnen/snevejret sammen med andre.

Kunne der evt. lave et tilbud om at få en middagslur dernede?

Storelegepladsen – her er der plads og skal gives plads til børnene nysgerrighed. Her kan de grave og rode efter små dyr, regnorm m.m. i jorden. Der skal være krat og gemmesteder. Der skal være højbede, hvor der kan dyrkes ting som dufter og børnene kan smage på – hele året.

Børnene skal begge steder være deltagende og inddraget i såning, pasning, høst. De skal have indflydelse på hvad der skal være hvor.

Dokumentation;

Beskrivelser af projekterne/temaet.

Evaluering med børnene.

Evaluering med forældre, hvad oplevede de at børnene fik ud af emnet.

Foto/video.

Tema fester.

 

 

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012