Læreplaner

 

 

Lærerplaner

IDRÆTSDAG

 

Tema/Fokus:

Et væsentligt fundament for børns trivsel er kroppen og dens sanseindtryk og bevægelsesudtryk. Da vi påvirkes af kroppens formåen, samt de aktiviteter, omgivelser og sociale relationer der er en del af vores liv, kan vi, som institution være med til at styrke og stimulere børns kropsfølelse og trivsel gennem leg og bevægelse. Børn fødes med en lyst til at lege, og det er gennem leg, børn lærer. Da man som barn i en daginstitution, er en del af et større fællesskab, hvor man får muligheder for at danne relationer og udvikle sig i samspil med børn og voksne, mener vi, at det er vigtigt at arbejde mod god trivsel for børnene gennem krop, bevægelse og fællesskab.

Fokus for idrætsdagene vil være, at gøre børnene opmærksomme og bevidste på deres egen krop og dens kunnen, både individuelt og i samspil med andre.

 

Hvad vil vi opnå/mål:

Målet for idrætsdagene er, først og fremmest, at få børnene til at synes det er sjovt at bevæge sig og derigennem få en naturlig tilgang til sundhed, krop og bevægelse.

Vi vil gerne arbejde mod, at børnene opnår kropsforståelse og kropskontrol, for derigennem at skabe større tiltro til dem selv og deres evner i fysiske såvel som psykiske aktiviteter. Målet ved idrætsdagene er, at børnene får en fornemmelse for dem selv og deres krop samt udvikler deres sociale kompetencer i samspil med de andre børn. Da idrætsdagene er en fælles aktivitet for hele børnehaven vil vi gerne opnå en fællesskabsfølelse samt skabe relations dannelser blandt børnene. Og slutteligt vil vi arbejde mod at skabe flow og bevægelsesglæde hos børnene.

 

Hvad skal der til:

Det er vigtigt at vi som voksne er engagerede, positive og deltagende og at vi støtter og motiverer børnene i de forskellige aktiviteter. Krop imiterer krop, og derfor er vi, som voksne bevidste om vores roller og funktioner i idrætsdagene samt bevidste om hvordan vi formidler og forklarer de forskellige aktiviteter. Alle tilstedeværende voksne er aktive og en del af idrætsdagene.

 

Hvad gør vi:

Vi har udarbejdet et fast program for idrætsdagene som indeholder aktiviteter ud fra de fire fokuspunkter fysisk, psykisk, socialt og kognitivt. Idrætsdagen starter altid med en fælles opvarmning hvor der er øvelser for både puls, vejrtrækning, led og muskler. Dernæst er der fælles løb på legepladsen, hvor fokus er kondition, puls og fysisk aktivitet. Herefter er der tilrettelagt forskellige aktiviteter såsom koordinationsøvelser, samarbejdsøvelser, forhindringsbaner og kropsteknik. Slutteligt er der udstrækning og afspænding.

Vi har altid, inden idrætsdagene går i gang, fordelt roller og funktioner blandt de voksne, således at alle ved hvem der er igangsættere, deltagere, observatører samt støtte og omsorgs personer.

 

 

Dokumentation:

Vi dokumenterer idrætsdagene med billeder og beskrivelser af de forskellige idrætsdage, hvilket bliver hængt op synligt for både børn og forældre.

 

 

Evaluering:

Vi evaluerer løbende vores idrætsdage ved at tale om de forskellige aktiviteter, hvordan de gik, hvad vi kan gøre bedre og ikke mindst hvad vi kan finde af nye aktiviteter. Da vi, som voksne har forskellige funktioner til idrætsdagene, har vi mulighed for at observerer både børn og aktiviteterne fra forskellige synsvinkler, hvilket vi løbende taler om og evaluerer på.

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012