kultur, æstetik og fællesskaber

Kultur, æstetik og fællesskaber.

I Stærevænget er en af vores mest værdifulde fokuspunkter : Det daglige nære samvær med børnene, uanset hvad end vi beskæftiger os med.

Hele dagen øver vi os i at være sammen i både små og store fællesskaber, hvor samarbejde, respekt og forskellighed er nøgleord. Børnene får indsigt og en forståelse af egne og andres kulturelle baggrunde og traditioner, hvilket er medvirkende til at udvikle interesse, tolerance og rummelighed.

Vi bruger måltider som samlingspunkt, hvor madkultur og bordskik er i højsæde. Vi spiser i små spisegrupper med tid til nærvær og dialog.

 

I Stærevænget forholder vi os til den verden, som børnene vokser op i. Vi ønsker at introducere dem for en bred vifte af kulturelle tilbud med mulighed for erfaringer og en viden af forskellig art, som de kan bygge videre på.

Både det nære : husets egen kultur, traditioner, fødselsdage, hjemmefødselsdage, årstider, højtider, fester, Lucia, forskellige nye og gamle lege, krea, musik i forskellige genre, dans, sang, sangskrivning, teater, litteratur og mad.

Da krop og bevægelse er med i alt hvad vi tænker og gør, kan ture ud af huset, bibliotek / kulturhus, Tagensbo kirke / børnehave, cirkus, skov, strand, parker, legepladser, museer og andre seværdigheder, sagtens være målet, men vi kommer oftest dertil ved at bruge benene eller cyklerne. Vi mener at det er vigtig del af børnenes generelle dannelse, at de får kendskab til og ved hvordan man begår sig i forskellige miljøer og kontekster.

Gennem oplevelser, tilbagevendende traditioner, kultur, kunst og kreative udfordringer, kan børnene få inspiration til at lege, omforme og eksperimentere. – Indtryk kommer til udtryk.

Børnene bliver præsenteret for forskellige udtryksformer, alternative redskaber og (genbrugs)materialer, som pludselig får nyt liv og en pædagogik i børnehøjde, hvor der er tid og rum til fordybelse.

Det at kunne tænke abstrakt, kreativ, få en idé og realisere den, er medvirkende til at styrke børnenes nysgerrighed, fantasi, opfindsomhed, gå-på-mod, selvtillid og selvværdsfølelse.

Hos os er børn lige (og vi har forventninger til) at alle børn kan deltage med de forudsætninger, som de hver især har, med mulighed for at øve sig i trygge rammer.

Æstetik skal tænkes ind i læringsmiljøet på tværs af læreplanstemaer. Et godt æstetisk børnemiljø udvikler og understøtter børnenes kreativitet, fantasi, følelser, bevægelse og fællesskab, som inspirerer, motiverer og giver lyst til at lege og lære.

Børnene er medskabere af kulturen i huset og har mulighed for at sætte deres præg på bl.a aktiviteter, indretning og udsmykning.

” Giv børnene en tromme og de vil buldre løs ”. Guide dem og de vil spille musik.!

At sanse og udtrykke sig ved hjælp af bl.a musik, tegne og male er meget mere end tidsfordriv. Disse succesoplevelser styrker børnenes selvværd og skaber daglig glæde, fordybelse og udvikling.

Gennem kultur, æstetik og fællesskaber understøtter vi både den alsidige personlige og sociale udvikling. Krop og sanser udvikles gennem kropslige, sansemotoriske og bevægelses aktiviteter. Børnenes sproglige kompetencer udvikles bl.a gennem dialog, sang, musik, historier, rim og remser og kreativitet. Ved at flytte kultur, æstetik og fællesskaber udendørs, understøtter vi børnenes forståelse af natur, udeliv og science.

 

 

DAGENS GANG ER EN VIGTIG GANG.

Rutiner er umiddelbart meningsfulde og fyldt med genkendelighed og gentagelser.

Rutiner er en af de ”største” læringsrum og vi er opmærksomme på at hverdagen er skruet sådan sammen at børnene er inddraget i dagens rutiner og vi arbejder målrettet med børnenes selvhjulpenhed. – Det selv at kunne mestre, er en væsentlig faktor i børnenes udvikling, ligesom det at føle sig som en del af det, der foregår i hverdagen, er afgørende for at føle sig som en del af fællesskabet.

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012