Krop, sanser og bevægelse

Krop og bevælgelse i Tagensbo børnehave

Fokus:

Vores fokus er at alle børn bliver fortrolige med deres krop og hvad deres krop kan, for at styrke deres sociale, kognitive, sproglige, pyskiske og fysiske udvikling, hvor udvikling og dannelse af barnets kreativitet, handlekompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetence, etik og moral vil skabes. Derigemmen at de udvikler naturlig bevægelses glæde. At de på eget initiativ bevæger sig frit (indenfor hvad rammerne tillader). At de voksne har fokus på børnenes forskellige læringsstile,eks nogle lærer ved at få tingene visualiseret, andre ved at bruge takstilsansen, andre ved at bruge deres høresans, andre lærer ved at være i bevægelse. Når vi har det for øje, ved vi hvordan vi bedst tilrettelægger forløb med børnene. At børnene får en forståelses for hvad sund kost er og gør ved deres krop, jvf Stærebos kostpolitik.

Mål:

Vi styrker børnenes kropsbevidsthed, samt øger deres selvforståelse igennem arbejdet med de 3 primærsanser. Disse 3 sanser er med til at skabe et grundlag for sundhed, trivsel og udvikling. Vi ser gerne at børnene efterspørger bevægelses aktiviteter selv, samt tilvælger sanglege eller historier der byder op til bevægelse. At vi skal finde ud af børnenes forskellige læringestile, så vi derfra kan planlægge aktiviteterne på et fagligt grundlag.

Tiltag:

Vi arbejder ud fra de 3 læringsrum, voksen-barn, barn-voksen, barn-barn. I vores planlagte aktiviteter er læringsrummet primært voksen-barn, hvor vi arbjeder med børnenes sociale, sproglige, kognitve, fysiske eller psykiske udvikling. Vi arbejder i små grupper af 6-10 børn alt efter hvad vi skal støtte de enkelte børn i. På vores faste ugentlige idrætsdag er det dog alle børn der er deltagere, og det afspejler aktiviteterne og de voksnes roller. Vi arbejder med at der er en voksen der aktivt er deltagende, en voksen der er primær på aktiviteten, samt en der står ved siden af og agere støtte for de børn der har brug for en pædagogisk bagdør. Vi arbejder på at gøre børnene til legeagenter.

Generelt arbejder vi med de 3 primær sanser, takstil sansen,vestibulær sansen og muskel-led sansen, samt børnenes grov og fin motorik, balance og børnenes selvhjulpenhed.

Særlige: Alle børn og voksne er forskellige individer og har forskellige forudsætninger. Vores opgave som pædagoger at at spotte forskeligheder hos børnene. VI arbejder med pædagogisk bagdør, for de børn som har behov for dette.

Tegn:

At børnene tager aktiviteterne fra det formelle rum med over i de uformelle rum. At læringsrummet kommer til at foregå barn-barn og nogle børn trives i at være legeagenter. At børnene bliver bedre til at navigere i aktivteterne, samt forstår rammer og regler for de forskeliiige aktivteter.

Evaluering:

Vi evaluere løbende på vores månedlige team møder. Hvis det er planlagte pædagogiske aktivteter, evaluere vi med vores kollega. Vi tager løbende enkelte børn op og ser på om de har brug for noget særligt, så vi kan tilrettelægge aktivteten ud fra dens niveau. Efter de planlagte pædagogiske aktivteter prøver vi så vidt muligt, at tage en børnerunde og spørger børnene om hvad de synes har været sjovt og kedeligt.

Dokumentation:

Vi skriver på vores opslagstavle dagens aktiviter, samt hvis vi har taget billeder, bliver de hængt op, så børnene kan vise deres forældre hvad vi har lavet. Dertil har vi daglig kommunikation med forældre ved aflevering og afhentning.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Afd. Børnehuset Muslingen

mandag - torsdag

06:30 - 17:00

fredag

06:30-16:00

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012

Børnehuset Muslingen

Stærevej 64

2400 København NV

Vuggestue mobil 29715247

Børnehavens mobil 53765287