Alsidig personlig udvikling

Alsidig personlig udvikling i Tagensbo børnehave

 

Fokus:

Vores fokus er at alle børn skal have lige muligheder for personlig udvikling, ud fra en overbevisning om, at hver enkelt barn har sin egen personlighed, der gensidigt også er med til at præge institutionens udvikling. Ydermere er vores fokus på at alle børnene skal mødes af faste voksne, der er glade for at se dem, og samme voksne der igennem dagen vil ligge op til aktiviteter, der svare til den enkeltes udviklingstrin. Derudover er fokus på at vi som voksne, udviser opmærksomhed, accept, interesse og anerkendelse overfor børnene, samtidig med at vi også yder omsorg og hjælper til med at håndtere konflikter

 

Mål:

Vores mål er at give børnene de nødvendige redskaber til at opbygge og udbygge deres selvtillid, så de tør udfolde og udvikle sig. I fælleskabet med hinanden og de voksne får børnene mulighed for at deltage, give og modtage, se andre og selv blive set. Når børn udvikles på mange forskellige felter, så bliver de stærke og alsidige mennesker.

 

Tiltag:

I børnehaven skal børnene have mulighed for at udforske sig selv, deres

medmennesker og deres omverden. Det giver dem følelsen af at sætte spor i egen

omverden. Hvis omverden responderer med interesse og udfordringer får børnene

oplevelsen af at have betydning og oplevelsen af at høre til.

Børn udvikler sig ved at samarbejde. De udvikler sig ved lege, gennem forskellige

aktiviteter og ved at medvirke i projekter, som får tilpas med støtte til at de lykkes.

Anerkendende relationer giver gode muligheder for at støtte op om hinandens ideer til

lege og aktiviteter, og støtter derved op omkring den personlige udvikling.

For at konkretisere det er der en række punkter vi vil have i fokus, når det omhandler alsidig personlig udvikling.

 

  • At have øje for hvert enkelt barn og dettes behov
  • At møde børnene med et “god morgen“ eller “goddag” – og modtage dem så

             de mærker, at de er ventet.

  • At give dem fysisk omsorg/kontakt/kram, så de mærker, at vi kan lide dem,

             selvfølgelig med respekt for deres grænser

  • At sige farvel, når vi går hjem
  • At aflæse børnene og snakke med dem om det, der betyder noget for dem
  • At give hvert enkelt barn udfordringer, som vi ved at de magter, og som

             skubber dem videre i deres udvikling

  • At deltage (for at inspirere børnene) i deres lege og aktiviteter
  • At fokusere og kommentere på det gode handlinger børnene gør, og det

             som har betydning eller kommer andre til gavn

  • At børnene deltager aktivt i det der foregår i børnehaven

 

 

Tegn:

 

At børnene er trygge ved pædagogerne når de bliver afleveret om morgenen. At børnene søger og bruger de voksne, samt fortæller om deres oplever, både i og udenfor børnehaven. At børnene deltager aktivt i det, der foregår i børnehaven, og selv kommer med forslag, samt er medbestemmende i deres dagligdag hos os. Sidst men ikke mindst, at vi ser børn der stråler af ”jeg turde- jeg gjorde det – jeg kunne” oplevelser, og som vi kan se har lært en masse og har udviklet sig igennem deres tid i børnehaven.

 

Evaluering:

 

Evalueringen sker primært på vores månedlige teammøder, hvor enkelte børn tages op i plenum, men der forekommer også løbende evaluering af børnenes alsidige personlige udvikling, når der fx skal afholdes møde med forældre, eller der skal opdateres handleplaner. Men alle små-evalueringerne, samles som hovedregel op til teammøderne.

 

Dokumentation:

 

Der dokumenteres i børnenes handleplaner, primært en gang om året. Men det kan ske der opdateres oftere, hvis der er sket en markant forandring. De daglige aktiviteter vi foretager os, for også at understøtte børnenes alsidige personlige udvikling, de dokumenteres på vores opslagstavle, med et notat, og til tider også billeder.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012