Pædagogiske principper

Pædagogiske principper

Pædagogisk vil vi:

 • Arbejde på, at møde børnene og hinanden ligeværdigt, anerkendende, inkluderende og positivt.
 • fokusere på pædagogisk idræt
 • Til stadighed være opmærksomme på, hvad der rør sig blandt børnene og bl.a. gennem opdeling af børnene efter alder, køn og venskaber – tilgodese de forskellige børnegruppers specielle behov og interesser.

 • Hellige os, at have børnene med i processen i hverdagens aktiviteter.
 • Sikre børnenes processer og produkter tilgodeses i et samspil med nærværende og anerkendende voksne.
 • Dokumentere, bl.a. via billeder og videoer børnenes processer, samt fremvise børnenes produkter.
 • Give børnene tid til fordybelse og masser af leg.
 • Arbejde med pædagogiske projekter på tværs af stuerne.
 • Give børnene optimale udfordringer, der skal tilgodese børnenes nærmeste udviklingszone. Vi skal hele tiden være opmærksomme på, at børnene er i en fortsat god udvikling.
 • Tilgodese børnenes behov for fysisk udfoldelse via pædagogisk idræt
 • Tilgodese en kost der opfylder børnenes ernæringsbehov så de har den fornødne energi til fysisk aktivitet

Det er en del af os, at dørene i Stærebo er åbne, så børnene har mulighed for frit at vælge legested – frit danne venskaber.

For at sikre frihed til børnene og deres processer – skal der være struktur på de voksne. Det vil sige, at de voksne skal følge børnene.

I Stærebo opfatter vi kulturelle forskelle som et potentiale der tilfører nye perspektiver til institutionen. Vi respekterer børn for at kunne tale to sprog, selvom deres danske sprog endnu ikke er alderssvarende.

Vi er opmærksomme på at vores verdensbillede tager udgangspunkt i en dansk opdragelse og kulturbaggrund.

Vi mener, det er vigtigt, at have kendskab til det enkelte barns kulturelle baggrund, modersmål, tro med mere, for at få et dybere kendskab og forståelse for barnet og familien.

Vi arbejder på at skabe en atmosfære af gensidig respekt og tillid så alle føler sig bekræftet og trygge i Stærebo.

Vi er af den opfattelse at racisme er tillært og ikke medfødt. Derfor tages det meget alvorligt hvis nogle børn eller voksne kommer med nedsættende udmeldinger om sig selv eller andre.

Vi bestræber os på at bøger og legetøj i Stærebo indeholder udfordrende, ikke-stereotype forestillinger.

Børnene i Stærebo er de ansattes fælles ansvar, ud fra devisen ikke dine eller mine børn, men vores børn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012