Idrætsprofil

Idrætsinstitutionen Stærebo’s målsætning:

Idégrundlaget for en idrætsinstitution er, at idræt, leg og bevægelse indgår som en naturlig del af institutionens hverdag og den pædagogiske praksis.

Idræt, leg og bevægelse bliver en integreret del af børnenes hverdag og tager udgangspunkt i, at børnene får udviklet de grundforudsætninger, som er nødvendige for, at de kan mestre de udfordringer, som livet byder dem. Børn skal allerede fra vuggestuealderen have mulighed for at være fysisk aktive og dermed udvikle deres naturlige glæde ved bevægelse og fysisk aktivitet, så det bliver en naturlig del af deres hverdag.

Idrætten for de små skal organiseres således, at det bliver indledningen på en livslang glæde ved at bevæge sig og dyrke idræt. Idrætten skal forstås som 'pædagogisk idræt', hvor institutionen hele tiden sætter fokus på leg, bevægelse, idræt og sundhed.

Erfaringer har vist, at fokus på fysisk aktivitet udvikler børnenes kreativitet, handle kompetence, bevægelsesglæde, sprog, sociale kompetence, etik og moral m.v. Der skabes en kultur, hvor udvikling og dannelse også foregår gennem fysiske aktiviteter. Gennem pædagogisk idræt styrkes børnenes fysiske, kognitive, sociale og psykiske udvikling.

I idrætsinstitutionen Stærebo er hverdagen tilrettelagt, så der både er strukturerede aktiviteter, hvor personalet har fastlagt rammer og indhold, samt mulighed for børnenes frie leg. Børnehaven og vuggestuens fysiske rammer og legepladsen er indrettet, så det giver mulighed for at mange forskellige udfoldelsesmuligheder i løbet af dagen.

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Afd. Børnehuset Muslingen

mandag - torsdag

06:30 - 17:00

fredag

06:30-16:00

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012

Børnehuset Muslingen

Stærevej 64

2400 København NV

Vuggestue mobil 29715247

Børnehavens mobil 53765287