Om bestyrelsen

Stærebos bestyrelse er enstrenget og er fælles for de to institutioner. Betyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer fordelt med 4 repræsentanter fra Afd. Stærevænget og 3 repræsentanter fra Afd. Tagensbo Børnehave.

 

Derudover  består bestyrelsen af 7 suppleanter, 2 personalerepræsentanter, suppleant for personalerepræsentaterne, 2 afdelingsledere og 1 leder for den samlede institution som samtidig er sekretær for bestyrelsen.

 

Bestyrelsen

 

Vedtægter

 

Forretningsorden

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i januar måned. de to sammenhængende dage anvendes til vores pædagogiske dage, hvor evaluering, refleksion, udvikling, m.v. af vore idrætspædagogiske praksis sker!

Ved alle søgn- og helligdage er der heller ikke åbent.

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

 

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

 

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38168186

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474