Om bestyrelsen

Stærebos bestyrelse er enstrenget og er fælles for de to institutioner. Bestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer fordelt med 4 repræsentanter fra Afd. Stærevænget og 3 repræsentanter fra Afd. Tagensbo Børnehave samt 7 forældre valgte suppleanter. 

 

Derudover  består bestyrelsen af 2 personalerepræsentanter, 2 suppleanter for personalerepræsentanterne og lederen deltager for den samlede institution/bestyrelse som sekretær.

 

Bestyrelsen

 

Vedtægter

 

Forretningsorden

Indtast brugernavn og adgangskode, for at logge ind på intranetfunktionerne.

Åbningstider

 

Afd. Stærevænget vuggestue & børnehave

Mandag - fredag:
06.00 - 17.00

Afd. Tagensbo børnehave

Mandag - fredag:
06.45 - 16.45

Stærebo har to sammenhængende lukkedage - torsdag og fredag, typisk i sidste uge af januar, kaldet 'Pædagogiske-dage'. De to dage anvendes til udvikling af vores Idrætspædagogiske praksis; evaluering, refleksion, udvikling m.v.

Ved alle søgn- og helligdage er der lukket.

overblik

undefined

Adresser

Stærevænget vuggestue & børnehave

Stærevej 62

2400 København NV

Tlf.: 38103700

Børnehave mobil: 40120726

Vuggestuen Mobil: 40120557

 

 

Tagensbo Børnehave

Landsdommervej 35

2400 København NV

Tlf.: 35814474

Mobil: 71992012